Archive for Październik, 2013

Właściwości okien

Wszystkie montowane dziś okna, cechują się podobnymi konstrukcjami, jednakże można zauważyć charakterystyczne dla nich cechy, które to sprawiają, że można je podzielić na wiele typów. Taka sytuacja sprawia, ze każde okno posiada kształtowniki okienne, skrzydła, słupki, oraz listwy przyszybowe. Dodatkowo posiadają one wzmocnienia stalowe, a także szyby zespolone. Nie może żadne okno obejść się także bez okiennych okuć oraz uszczelek. Okna jednak, które dziś możemy wybrać do montażu, wcale nie są takie same i jednakowe. To na zakup, jakich okien się decydujemy w dużej mierze zależy od ich parametrów oraz właściwości. Dodatkowo pod uwagę bierze się także materiał, z jakiego to zostały wykonane. Cechą charakterystyczną najlepszych okien jest to, aby uzyskały Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej. Dodatkowo muszą one odpowiadać wszelkim normom, jakie to zostały dla nich ustalone. Ważnymi elementami są ich parametry eksploatacyjne, takie jak na przykład: odporność na obciążenie wiatrem, wodoszczelność, przenikalność cieplna, a także wszelkie właściwości akustyczne. Właściwości te są jednymi z najczęściej wymienianych, w chwili, kiedy mamy zamiar wybrać okna dla naszego mieszkania, a następie je zamontować.

Wzmocnienia w montażu okien

W niektórych przypadkach, kiedy montujemy okna, zwłaszcza na kruchym i niepewnym podłożu musimy sprawić, aby zawsze doskonale ono dla nas funkcjonowało. Oczywiście, warto wiedzieć, że kiedy okno zostanie zamontowane zawsze poddawane jest działaniu wszelkiego typu czynników zewnętrznych. Owe czynniki z kolei w dużej mierze wpływają na trwałość jego konstrukcji. Takimi czynnikami negatywnie wpływającymi na zamontowane Parcie i ssanie wiatru, które to może ugiąć profile okienne. A także masa własna, jaka cechuje się okno, oraz inne obciążenia o charakterze użytkowym. Negatywny wpływ na oko mogą mieć także ruchy budowli, oraz amplitudy zewnętrzne. Takie czynniki w dużej mierze mogą powodować, że okno ulega zniekształceniu, dlatego też należy zapewnić mu należytą sztywność ram i skrzydeł. W tym celu stosuje się często stalowe kształtowniki wzmacniające. Owe kształtowniki są umieszczone na całym obwodzie ram, co nie zależy w żadnym stopniu od ich wymiarów. Jeśli chcemy, aby kształtowniki spełniały swą rolę w doskonałym stopniu, wówczas powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową. Dodatkowo ich konstrukcja musi być dobrana do wielkości i szerokości zamontowanego w naszym mieszkaniu okna.

Poprawny montaż okien

Wymiana okien dotyczy naszych spraw budowlanych, dlatego też warto poświecić tej tematyce nieco czasu. Wymiana okien nie jest łatwym zajęciem, dlatego też bardzo rzadko decydujemy się na samodzielne wykonanie jej. Najczęściej wymiana okien nazywana jest także, jako bieżąca konserwacja. Mimo tego faktu, bardzo często wiedza techniczna, jaką to dziś możemy obserwować, sprawia, że montaż okien trudno jest nazwać konserwacją, bowiem ta najczęściej obejmuje drobne prace naprawcze, zaś montaż okien przecież wcale do takich nie należy. Najczęściej wymiana stolarki okiennej jest zadaniem trudnym i czasochłonnym, dlatego też warto sprawdzić, w sytuacji, kiedy ją wykonujemy, czy nie następuje ingerencja w obiekt budowlany. Ingerencja ta może na przykład polegać na zmianie kształtu lub wielkości otworów okiennych, które to do tej pory istniały już w obiekcie budowlanym. Jest to także w pewien sposób użytkowanie swojej własności, dlatego też montaż okien wcale nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia tego faktu właściwym organom. Ingerencja ta może, więc być przeprowadzona dowolnie w zależności od tego, jak widzi ja właściciel a tym samym może być ona dokonana w dowolnym czasie.

Słabe podłoże a montaż okien

Bardzo często zdarza się, zwłaszcza w starym typie budownictwa, że mamy do czynienia ze słabym podłożem, co sprawia, że montaż okien także może przebiegać mniej sprawnie. Najtrudniej, więc jest zamontować nowe okna w murach wykonanych na przykład z pustaków wibrobetonowych. Wówczas to użyte tutaj wkręty mocujące nie mogą w żaden sposób zniszczyć struktury pustaków, co oznacza, że trzeba je dokładnie dobrać pod wieloma względami. Dzieje się tak, dlatego, że ów materiał łatwo i bardzo szybko się kruszy, a to z kolei sprawia, że nie ma on także odpowiedniej stabilności. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem są na przykład długie wkręty, które to mają bardzo ostry i trójkątny gwint. Takie gwinty, bowiem wrzynają się w ścianę, zaś ich zaletą jest to, że jej nie uszkadzają, ani też nie muszą posiadać, żadnych nośnych wypełnień. W takim przypadku bardzo często używa się także kotew tulejowych. Takie łączniki są zaciskane na murze, a następnie następuje w obrębie ramy ich rozszerzenie. Kotwy mają tę właściwość, że znacznie mniej naruszają istniejącą strukturę muru, nawet tę słabą. Takie dyble można umieszczać na niewielkiej głębokości, co sprawia, ze nie wnikają one bardzo w powierzchnie podłoża, a tym samym nie mogą jej w znacznym stopniu uszkodzić. Jest to dziś jedno z najlepszych i najczęściej stosowanych rozwiązań.

Rodzaje łączników

Obecnie podczas montażu okien najczęściej wykorzystuje się dwa rodzaje łączników. Pierwszym z nich są kotwy, które także zwane są, jako płaskowniki. Drugim rodzajem łączników z kolei są dyble. Kotwy maja bardzo wiele zalet, lecz jedną z najważniejszych jest to, że są one bardzo stabilne, ale mimo to, także dość sprężyste. Bardzo często są, więc mocowane do ramy, dlatego też doskonale nadają się one na zamocowanie ramy. Maja także jeszcze jedną zaletę, bowiem działają doskonale niwelując niewielkie odkształcenia, jakie to mogą powstać podczas montażu okna. Najczęściej łączniki te polecane są do stosowania w oknach drewnianych, bowiem znacznie łatwiej jest je osadzić. Innym rodzajem łączników są dyble, które to obecnie także cieszą się dużą popularnością. Są one znacznie bardziej sztywne aniżeli kotwy, dlatego też można stosować je do montażu dużych oraz ciężkich okien. Takie okna, bowiem narażone są na znacznie większe obciążenie, co sprawia, że łączniki muszą być bardziej stabilne, a także lepiej umocowane w podłożu. Dodatkowo, kiedy używa się tych łączników, możemy także stosować je także na ścianach trójwarstwowych. Takie łączniki są obecnie niezbędnymi elementami, bez których to nie możliwe byłoby poprawne zamontowanie naszych okien.

Łączniki podczas montażu okien

Jednym z najważniejszych elementów, które to są nam potrzebne, kiedy to montujemy okna, są łączniki. Najpierw chcąc zamontować łączniki, należy wypełnić szczeliny pianką poliuretanową. W sytuacji, kiedy obawiamy się, czy ramy nie wypaczą się w chwili, gdy używamy pianki, wówczas najlepiej zamontować wpierw okienne skrzydła, następnie zamknąć je. Wówczas to można zacząć zakładać łączniki, bez obawy, że pewne elementy okna zostaną uszkodzone. Najczęściej, jako łączników można używać stalowych kotew lub dybli. Oczywiście, kiedy wybieramy rodzaj łączników najlepiej jest uwzględnić rodzaj muru, a także jego wytrzymałość. Jeżeli nasze ściany są stworzone z elementów lekkich, wtedy powinno się wybierać łączniki z ostrą krawędzią gwintu. Dzięki temu, nie zniszczą one struktury materiału tym samym dla naszego okna zapewnią stabilne zamocowanie. W chwili, gdy nasze podłoże jest lite, wówczas można zastosować krótkie wkręty. Jednymi z najbardziej popularnych dziś łączników są kotwy. Inaczej rzecz biorąc kotwy są to stalowe płaskowniki. Owe płaskowniki najczęściej przykręca się zarówno do ościeżnicy jak i do muru. Dzięki ich zastosowaniu mocowanie ramy jest bardzo sprężyste, a tym samym funkcjonalne.

Zasady wykończenia okien

Najczęściej zadanie montażu okien polecamy specjalisto, jednakże coraz częściej, zwłaszcza ze względu na fakt, ze koszty są coraz wyższe decydujemy się na to, aby zamontować okna w sposób samodzielny. Taka sytuacja sprawia, ze musimy wiedzieć, nie tylko, w jaki sposób montuje się okna, jakie są poszczególne elementy i koleje prac, ale też musimy zdawać sobie sprawę, ze równie ważne jest wykończenie zamontowanych okien. Z tego też względu warto zwrócić uwagę na fakt, ze równolegle z oknami montuje się także i rolety zewnętrzne. Ważną zasadą, którą należy tutaj spełnić jest to, że ich styk ze ścianą musimy uszczelnić podobnie jak otoczenie ościeżnicy, jaka to znajduje się w obrębie okna. Najczęściej podczas montażu okna nie wykańczamy także ościeży, dlatego praca ta zostawiona jest w zasadzie na koniec. To sprawia, ze pokrywamy je tynkiem, najczęściej w podobny sposób jak powierzchnie ściany. Wówczas, gdy tynk wyschnie okna zabezpiecza się silikonem. W dalszej kolejności następuje montowanie klamek, oraz osłonek na istniejące zawiasy. Warto także uregulować i sprawdzić okucia, a następnie założyć parapety. Warto pamiętać, aby parapety pasowały do rodzaju okna oraz podkreślały jego urok.

Uszczelnianie montowanych okien

Jedną z niezwykle ważnych czynności, którą to należy wykonać w chwili, kiedy montujemy okna w naszym mieszkaniu, czy też innym lokalu o użyteczności publicznej, jest ich uszczelnienie. W tej sytuacji istnieje kilka różnych rozwiązań, dlatego też każdy użytkownik może wybrać to, jakie najbardziej mu odpowiada, a przede wszystkim pasuje do wnętrza mieszkania. Najczęściej jednak, dziś w celu uszczelnienia okien wybiera się ten sposób, który to mówi, aby boczne krawędzie parapetu osłonić taśmą o charakterze rozprężnych, jeszcze zanim osadzimy okno we właściwej mu wnęce. Taka taśma oraz prawidłowe jej zastosowanie, bowiem zapewni wmontowanemu przez nas oknu szczelną dylatację na styku z murem. W chwili, kiedy już przykręcimy kotwy możemy bez żadnych problemów usunąć uszczelniania otoczenia okna. W tym celu bardzo często stosuje się po prostu piankę poliuretanową. Pianka ta jest bardzo sprężysta i odporna na wodę, dlatego też cieszy się ona faktem, że praktycznie nie przewodzi ciepła, a tym samym jest doskonałym izolatorem termicznym. Uszczelnione okna dadzą nam znacznie więcej funkcjonalności aniżeli te, które podczas swego montażu nie zostały uszczelnione. Uszczelnione okna, bowiem nie będą wypuszczać z mieszkania ciepła, a to sprawi, że będą one znacznie lepiej funkcjonować w naszym całym mieszkaniu.

Mocowanie ramy okiennej

Montowanie okiennej ramy jest jedną z niezwykle ważnych, a także i dosyć trudnych czynności, którą to należy dokonać w chwili, kiedy montujemy okna. Jeśli zabieramy się do tej pracy sami, musimy być przygotowani, że istnieje tutaj kilka etapów prac i zadań, jakie to musimy wykonać. Przede wszystkim należy zacząć od kotwy, którą to najlepiej ustawiać poziomo. Niestety w tym przypadku często się zdarza, że wkręt nie zawsze trafia wtedy w nośne podłoże. Wówczas to, aby ułatwić sobie zadanie można odgiąć kotwę a następnie w pełni stabilnie przykręcić ją w spoinie. W chwili, kiedy już wypoziomujemy nasze okno, ważna czynnością jest przykręcenie go do ściany. W chwili, kiedy używamy do tej czynności kotwy, wówczas można ustawić ją w sposób poziomy, a następnie trafić wkrętem w podłoże. Najczęściej używa się tutaj także wkrętów, których to wielkość nie przekracza ośmiu milimetrów. Inaczej rzecz się ma, gdy stosujemy dyby, bowiem wówczas musimy w tym celu użyć wiertła, gdyż są one znacznie dłuższe, a tym samym trudniej jest je zamontować. Oczywiście otwory musimy wykonać w ten sposób, aby nie uszkodzić powierzchni ramy ościeżnicy. W chwili, gdy dyby zostaną w pełni poprawnie zamocowane, wówczas nasze okno, będzie cieszyć się funkcjonalnością przez bardzo długi czas.

Fachowcy podczas montażu

Najczęściej decydując się na montaż okiem, pracę tą powierzamy profesjonalnej ekipie. Dzieje się tak głównie, dlatego, ze montaż okien, wbrew pozorom wcale nie jest łatwy i prosty, a zdarzyć się nawet może, że podczas jego samodzielnej realizacji mogą wystąpić błędem, które to albo uniemożliwią nam dalszą pracę, albo też sprawią, ze okna nie będą na tyle funkcjonalne, jak sobie tego życzymy. Oczywiście, w chwili, kiedy to wybieramy ekipę, która to ma dla nas wykonać tego typu prace musimy zdecydować się na tę, która to posiada największe predyspozycje, oraz cieszy się najlepszą opinią na rynku. Dzieje się tak, dlatego, że montaż okien jest trudną czynnością, co sprawia, że musimy wybrać tą ekipę, która to w sposób profesjonalny sprosta powierzonemu zadaniu. Wielu z nas zadaje sobie w takiej chwili pytanie, jak poznać profesjonalistów. Odpowiedz jest bardzo prosta, bowiem kwalifikacje potencjalnej osoby, można rozpoznać już po sposobie, w który to zabiera się do pracy. W chwili, gdy specjalista zabiera się do montażu, przede wszystkim musi sprawdzić wielkość otworów, a tym samym założyć, czy pasują one do posiadanego okna, które to chcemy w nich umieścić. Dodatkowo dobry fachowiec powinien także ocenić warunki budowlane, a także pełny stan wykończenia wnętrza budynku.